Nový Park Skalka

Sousedský návrh zlepšení místa poblíž metra Skalka

Praha 10 přispěje i v roce 2019 v rámci projektu Moje stopa celkem 5.000.000 Kč na návrhy občanů na zvelebení veřejných prostor na svém území. O návrzích hlasuje veřejnost.


Hlasování skočilo 25. března, získali jsme 1. místo! Děkujeme za každý hlas.


Dej vědět o Parku svým známým

Už letos může být „psí loučka“ nebo místo „pod dráty“ park

Poblíž stanice metra Skalka, uprostřed sídliště a v ochranném pásmu vedení vysokého napětí je zelené prostranství. Chceme toto území začít proměnovat v tzv. liniový park. Chceme zde příjemné místo pro odpočinek a procházky pro obyvatel i návštěvníky Prahy 10, ale při zachování klidu a soukromí obyvatel v okolí.

Na místě navrhujeme:

  1. cca 350 metrů mlatových chodníčků, kopírujících trasy vyšlapaných cest a částečné vyrovnání terénu
  2. podél cest sezení - autorské dřevěné objekty s multifunkčním využitím (pro sezení a hru dětí)
  3. instalaci vyhlídkového posedu (nízké jednoduché dřevěné rozhledničky) pro lepší výhled do okolí

Co se nezmění:

  1. pořád tu bude velký volný zelený prostor (navrhované úpravy jsou po obvodu louky)
  2. bude se zde dát sáňkovat a volně procházet
  3. úpravy budou střídné, v případě realizace tu nebude žádný lunapark nebo hlučné dětské hřiště
  4. dřevěnné objekty a cestičky využijí všichni (matky s dětmi, děti, pejskaři, starší občané, atd.)
Prohlédnout projekt

Jak by mohl i díky tobě Nový Park Skalka vypadat?

Legenda:

zpěvněné cestičky

Nové mlatové chodníčky kopírují vyšlapané stezky. Bude se po nich chodit lépe v dešti, a nebo s kočárkem.

sezení - dřevěné účelové objekty

Na míru navržená sada dřevěných sedacích objektů podél nových cest bude druhotně sloužit i pro vyžití dětí, a případné volné cvičení psů.

rozhlednička

Upravený typový posed s otevřenou kazatelnou.

Park Skalka děkuje za každý hlas!

Online hlasování skončilo 25. března 2019 ve 12:00 - získali jsme 1. místo mezi velkými projekty, s největším počtěm hlasů letos vůbec.


Dej o Parku vědět svým známým